انها ممکن است در پیدایش از پیکر یک موجود اولیه باشند اما اعضای یکدیگر نیستند نه عضو ارگانیک هم هستند و نه عضو فکری اجتماع و ملیتی که در آن و از آن بر آمده اند و نه عضو اعضای افرد جامعه ای که فعلا در آن زندگی می کنند.
بنی آدم ها محصول محیط خود هستند اما اینرا به معنی فلسفی آن در نظرنگیرید.
منظور دقیق من بدین گونه قابل درک است که حتی در یک محیط کوچک مانند خانواده نیز بنی عضو های آن خانواده در کوران های مختلف فکری قرار می گیرند و دیگر مفهوم اعضای یکدیگر بودن در مورد انها نیز صدق نمی کند . و اینگونه است که عنصر خانواده در اجتماعات یک ملت نابود میشود مثلا یکی مجاهد میشود دیگری بقال و کاسب صهیونیست و دلال و آن دیگری فردی متکی به کار و کوشش و بی توجه به فرصت بازی ها کار خود را انجام میدهد.. و دیگر گونه ها از عضو بودن ها.
بنی آدم ها در موج های بر آمده از راس هرم های نا مرئی قدرت عضو گیری می شوند بی انکه حتی خود بدانند!
بنی آدم ها البته برده نیاز های خود نیز هستند اما اینرا نیز به معنای فلسفی آن تلقی نکنید چون نیاز های هر بنی آدمی برای برطرف شدن طرق تقریبا نا محدودی در دنیای امروز دارد اما این طرق گوناگون به وسیله سرنخ هائی به نوعی هدایت میشوند و چنین است که بنی آدم ها بی انکه بخواهند یا بدانند اعضای چیزی میشوند و آن چیز الزاما و متاسفانه اعضای یکدیگر بودن نیست! بلکه اعضای محفل ها و عنوان های اشکار و پنهانیست که این بنی آدم ها اطلاعی از ماهیت آن ندارند. این موضوع را به عنوان یک قضیه ریاضی در نظر بگیرید .

+ نوشته شده در دوشنبه پنجم اسفند 1392ساعت 4:53 توسط وحید رحیمیان |


دنیا نباید اجازه دهد اکراین نیز چون خاورمیانه طعمه امریکا و ستون پنجم او شود.
اول فروپاشی روسیه شوروی بعد خوردن تک تک کشور های جدا شده . 
ایا داستان خورده شدن گاو سفید . سیاه و قهوه ای شیوه دائمی سیستم سرمایه داری - صهیونیستی نیست؟ 
شورشیان طرفدار امریکا و سرمایه داری اکراین را محکوم می کنیم.
انها در حال واگذاری اکراین به به بنیاد های امریکا هستند 

بایدن با غیر قانونی خواند پلیس اکراین خواهان جمع آوری انها در مقابله با ستون پنجم خود در اکراین شده است

+ نوشته شده در دوشنبه پنجم اسفند 1392ساعت 4:3 توسط وحید رحیمیان |

گاهی به انتها می رسی 
و بن بست ها را 
قادر نیستی فتح کنی 
از بس که تنهائی 
و التهابت 
تنها 
وجدانت را دلگرمی میدهد.

+ نوشته شده در دوشنبه پنجم اسفند 1392ساعت 3:13 توسط وحید رحیمیان |

در کتاب ریگ ودا که از کهنترین ائینهاست درباره ی پیدایش چنین می گوید :
"در اغاز نه هستی بود و نه نیستی . در اغاز نه هوا بود ونه در بالای ان اسمان ” 
ایا دراغاز حرکتی بوده واگر بوداز کدام سو حرکت میکرد ؟ "هیچ چیز در هیچ سو حرکت نمیکرد و کسی نبود که چیزی را در جهتی به حرکت اورد 
نه مرگ بود نه زندگی و نه روشنایی بود و نه تاریکی
برای انکه شب از روز جدا نبود... 
تنها یک چیز بود ودم میزد 
اما دم ازاو بیگانه نبود وهیچ کس نبود اری یکتا بود وپس از من مپرس که یکتا که هست
وچه کرد وچگونه این جهان را پدید اورد 
اگر بگویم در او تمایلی پیدا شد وهمان روح وحرکت را پدید اورد او را با خود همانند کرده ایم ؟
کیست که بگوید جهان چگونه پدید امد ؟
هستی بختیاری

وداها वेद (دانش) کهن‌ترین کتاب‌های آریاییان و قدیمی‌ترین نوشته به زبان هند و اروپایی است که تاریخ نگارش آنها را در دوره‌ای بین سالهای ۱۷۵۰ و ۶۰۰ قبل از میلاد می‌دانندکتاب ودا از چهار کتاب ریگ‌ودا یا نیایش‌ها، یجورودا یا کتاب نیایش‌کنندگان، سامه‌ودا یا کتاب سرودها و آتارواودا تشکیل شده‌است.هر کدام از این چهار کتاب دارای چهار قسمت است:سمهیتا (سرود)، براهمنه‌ها (دستورات مراسم قربانی کردن)، آرنیکه‌ها (دستورات قربانی کردن در مراسم‌های خطرناکتر) و اوپانیشاد (فلسفه). وداها مهمترین نوشتار موثر در شکل‌گیری فرهنگ کنونی شبه قاره هند می‌باشند. سرودهای کتاب ودا در جشنها و مراسم دینی، مراسم ازدواج و نمازهای هندو خوانده می‌شود. وداها مهمترین کتاب این آئین هستند.

+ نوشته شده در دوشنبه پنجم اسفند 1392ساعت 2:30 توسط وحید رحیمیان |

استثمار چیست و چرا ایران و بسیاری از کشور های دیگر قربانی آن شده اند
از اوائل 1917 که فراماسیون حیات نوین خود را در قالب شورای روابط خارجی امریکا آغاز کرد مدت ها بود که فرم های تسلط گروه های صاحبان قدرت برای اعمال نفوذ خود بر ملت ها رو به تغییر بود
هند نمونه تیپیک چنین تغییری بود که طی آن با نمایشی با همکاری گاندی ملت هند از شکل یک مستعمره آشکار به یک مستعمره پنهان تغییر شکل داد . به تاسی از هند در ایران انگلستان ظاهرا عقب نشینی نمود و نمایش ملی شدن نفت با عروسک مصدق .ایران را وارد دنیای پیچیده کنترل اط دور و جدا از یورش نیرو های علنی انگلستان و دیگر کشور های صاحب قدرت سوق داد 
مزیت استثمار در ایجاد تفکر دلبخواه بیگانه که سرمایه داران شورای روابط خارجی امریکا انرا نمایندگی می کند در میان خود مردم کشوریست که قرار است غارت شود 
این روش هزینه های بیگانه را برای تسخیر یک کشور و استفاده از منابع و غنائم انرا به صفر میرساند
برای اسانی فهم موضوع علائمی وجود دارد 
چگونه بدانیم یک کشور استثمار زده است؟
یکی از سمبل های استثمار وجود بازار بورس و سهام و رونق آن در کشور مورد استثمار است. بازار بورس که روش ربودن سود کلان بدون سرمایه گذاریست تورم . رکود تولید و طمع فکری برای ثروتمند شدن را اشاعه میدهد
ورود و تعامل با بانک جهانی دیگر نشانه حضور استثمار و بیگانه در اداره یک کشور است 
بانک جهانی انگونه که از نامش پیداست یک بانک با عضویت دولت های منتخب مردم در سطح جهان نیست بلکه بانکی متعلق به صاخبان قدرت شورای روابط خارجی نظیر راکفلر . جی پی مورگان . کارنگی . فورد و ..چندین خانواده متحد دیگر است که برای کنترل مالی دولت ها تشکیل داده شده است و یک وام یک ملیون دلاری ان میتواند هر کشوری را به سقوط سوق دهد 
ایجاد تعدد آرا و نظرات در میان مردم یک کشور در بعد های سیاسی و اجتماعی از دیگر نشانه های وجود و حضور استثمار در میان مردم هر کشور است. این رفتار جاهلانه با تبلیغ فرد گرائی و مزایای دلخواه مردم کم اطلاع در قالبی با نام حقوق بشر و دموکراسی نشر پیدا می کند و تبدیل به سد محکمی در برابر حاکمیت ملی مردم کشور و میهن دوستان کشور ها میشود که حاضر نیستند به بیگانه باج بدهند 
در کشور ما عبلاوه بر عوامل بر شمرده شده عامل دینی که از هیچ انسجام و اخلاقی بر خوردار نیست مشکل مبارزه با استثمار را دو چندان می کند بطوریکه جامعه با رهبران دینی دارای افکار متضاد و بسیار متنوع روبرو میشود که بنا بر موقعیت نظرات امریکائی. نظرات اسرائیلی و نظرات انگلیسی را منعکس کرده و مردم جامعه را دچار عدم امکان تصمیم گیری می کنند 
روزنامه ها و مجلات موجود در کشور های جهان سوم نیز بنوبه خود عامل عمده نهادینه شدن استثمار بشمار می روند .انها در کنار گروه های سیاسی سازماندهی شده افکار عامیان جامعه را هدایت و به سمتی که استثمار نیاز دارد سوق میدهند و از این طریق پول های محرمانه و سری را از صاحبان استثمار دریافت می کنند 
چه باید کرد 
از گرفتن هر گونه اطلاعات تعیین کننده از هر روزنامه مجله . شبکه تلوزیونی خوداری کنید
به بیانات گروه های حزبی داخلی و خارجی که در واقع تشکل های اقتصادی وابسته به استثمار و ابزار انها هستند خوداری کنید
با ختصاص بوجه مناسب ماهیانه کتاب مطالعه شخصی خود را اغاز کنید. اینکار را با خواندن رمان های کلاسیک و معروف جهان اغاز کنید و که از دست فروشی های کتاب و انتشارات میسر است و سپس به خواندن کتب فلسفی یونان باستان بپردازید .کم کم یاد خواهید گرفت کتاب بعدی را چگونه انتخاب کنید . زیرا در کتابخانه های قابل دسترس دولتی و عمومی کتاب مناسب در دسترس قرار داده نشده است
با افزایش اطلاعات خود قادر خواهید بود انچنان تفکر منسجمی داشته باشید که فلاسفه مزدور را از فلاسفه تفکر زا شناسائی کنید و انها را کنار بزنید
اتحاد فکری و سیاسی یکسان تنها راه انسجام و ایجاد قدرت ملی در برابر استثمار و دست نشانده های انهاست 
بنابر این بدور از خود خواهی های خاص جوانی و غرور تجربه های پیری مهربانانه فقط به نجات و استقلال کشور بیادیشید 

پاینده ایران 
+ نوشته شده در دوشنبه پنجم اسفند 1392ساعت 1:30 توسط وحید رحیمیان |

با تشکر از حس ایراندوستی ... خواهش میکنم توجه داشته باشید که تمدن در بر گیرنده ابعاد مختلف و عرصه های وسیعی از قبیل فرهنگ . پیشرفت و ...است سوال ساده من این است. از ان تمدن کهنی که ما داریم و بیشتر ملل و کشور های دنیا بدان حسادت می کنند امروز ما به عنوان ایرانی چه در دست داریم؟ 
من حق دارم از هر ایرانی توقع داشته باشم که به داشته های فعلی خود افتخار کنند و جنبه های کاربردی امروزی انرا به عنوان داشته موروثی قابل عرضه و تفاخر بدانند برای مردمی که حتی حاقظه تاریخی کوتاه مدت نیز ندارند داشته های محو و نابود شده 3 هزار سال پیش چه مزیتی میتواند داشته باشد که ما نقد ها را ( نفت و طلا و حیثیت و بازار مصرف خود و...) را رها کردیم و در سوئی روضه امام حسین می خوانیم و در دیگر سو روضه کورش. ... این نظر ماست کسانی که بلاواسطه به نوعی که فعلا مایل و قادر بذکر آن نیستم در ارتباط با همان تمدن هستند. هزاران نمونه و مثال زنده در بروز نبودن ملت ایران در زمینه فهم مسائل و الویت ها میتوان ارائه کرد. دقیقا دیروز رسانه ملی جمهوری اسلامی از ساخت نوعی رادار خبر داد که می دانیم با تکنولوژی 50 سال پیش و ازمایشی امریکائی ان صورت گرفته در حالیکه خوراک خوبی برای متوهمین قدرت نظامی ایران اتمی می تواند باشد. همین تکنولوژی را ترکیه بدون تمدن حدود بیست و پنج سال قبل در کشورش استفاده ساخت کرد و نزدیک به بیست سال است که تولید کننده و فروشنده ان به کشور های دیگر است ایا باز هم دنبال هیاهو برای هیچ باید باشیم؟ 
+ نوشته شده در پنجشنبه بیست و هشتم آذر 1392ساعت 16:31 توسط وحید رحیمیان |

ماندلا مرد
مردی که افریقای جنوبی را به انگلستان تحویل داد و از مردمش برده ها جنایتکار ان و کشوری که هرگز طلوع دوباره آزادی را نخواهد دید ساخت.
ملیونها انسان در ان کشور در رنج. فحشا . جنایت . گرسنگی . بیکاری غرق شدند فقط به دلیل خیانت مرد سیاه چهره و سیاه دلی با نام نلسلون ماندلا.

لسون ماندلا یک اشرافزاده از نوع قبیله ایی آن بود. وی پدرش عضو شورای سلطنتی افریقای جنوبی بود او از این نظر به سید های ما شباهت دارد که هر سید به سبب وابستگی خود به عربیت خود را شایسته قیمومیت و سروری میداند اما عرصه بر او تنگ بود زیرا در افریقای جنوبی تعداد افراد قبیله و قدرت جنگ آوری بومی ملاک به قدرت رسیدن بود و او اشرافزاده پا برهنهایی بیش نبود از این رو به انگلستان متوصل شد
انگستان به سبب وجود منابع فراوان اورانیوم. الماس. طلا به افریقای جنوبی علاقه مند بود اما دولت سفید پوست ان چونان شیری از قلمرو خود دفاع میکرد. 
انها سفید پوستانی متمدن و متعادل بودند کشور را مدیریت میکردند و افریقای جنوبی به توانایی تکنولوژیکی در سطح بالایی دست یافته بود و با روندی که داشت حتی میتوانست در مقام دوم اقتصادی و نظامی جهان قد علم کند 
انگلستان با ماندلا ساخت تا از او چگوارایی سیاه برای خود بساز و چنین شد...
امروز افریقای جنوبی کشوری فقیر و فاقد صنعت قابل عرضه است مردم ان کشور در اولین فرصت ممکن دست به مهاجرت میزنند چرا که امنیتی وجود ندارد و جنایت امان همه را بریده است . هزاران دختر ده ساله در افریقای جنوبی حامله میشوند و مردم در شوک غیر قابل فهمی قرار دارند. اموال و معادن کشور به نفع انگلستان غارت میشود و ماشین سرمایه داری پنهان یهودیت با قدرت بکار افتاده است 
وضعیت افریقای جنوبی بی شباهت به کشور ما نیست زیرا که دست های یکسانی انها را در چنگال خود می فشارد

+ نوشته شده در جمعه پانزدهم آذر 1392ساعت 22:27 توسط وحید رحیمیان |

در یک جامعه بشری محدود انسان ها ترسو . بی لیاقت . و ضعف های بیشمار دیگر . فرهنگی خاص خود را جذب و شکل میدهند. چنین جامعه ای هرگز افراد اندک تحول گرا و مقدس سیاسی را نمی پذیرند . انها ایده الیست نخواهند بود و به اندکی از هرچیز و مفهوم قانع خواهند گردید
فعلا ایرانیان تنها ملتی هستند که طی چندین سال کار مداوم اتاق های فکر شورای روابط خارجی امریکا« فراماسونری سابق» چنین زندگی میکنند . 
انها برعکس نیاکان خود تنبل و کوته بینند و تحول را در ذهن خود غیر قابل امکان می یابند و چنین است که هر واکنش و عکس العملی را به بیگانه حاکم بر جامعه ایران واگذار کرده اند. و مطابق میل انها و رسانه های داخلی و خارجی انها رفتار می کنند 
اگر بی بی سی یا سی ن ن یا هر رسانه دیگری فرد یا تزی را به انها معرفی کند دنباله رو و پذیرای آن خواهند بود. این نتیجه ده ها قرن نفوذ شیطانی یهودیت و منافع انها در جامعه ایرانی ایست و عزم نداشته ملی . مذهب نداشته و دروغین . هوش نداشته و دروغین ...هیچکدام قادر به شکستن این سد نخواهد بود 
توصل به دانسته های نیاکان قدرتمند و عمل به استنتاجات انها تنها دریچه باز ممکن است که ایران را بار دیگر برای ایرانیان میهن پدری و سرزمین مادری کند.

+ نوشته شده در شنبه نهم آذر 1392ساعت 10:44 توسط وحید رحیمیان |

يارو نشسته بوده پشت بنز آخرين سيستم، داشته صد و هشتاد تا توي اتوبان ميرفته، يهو ميبينه يك موتور گازی ازش جلو زد!

خيلی شاكی ميشه، پا رو ميگذاره رو گاز، با سرعت دويست از بغل موتوره رد ميشه. يك مدت واسه خودش خوش و خرم ميره، يهو ميبينه موتور گازيه غيييييژ ازش جلو زد!

ديگه پاك قاط ميزنه، پا رو تا ته ميگذاره رو گاز، با دويست و چهل تا از موتوره جلو ميزنه همينجور داشته با آخرين سرعت ميرفته، يهو ميبينه موتور گازيه مثل تير از بغلش رد شد!!

طرف كم مياره، راهنما ميزنه كنار به موتوری هم علامت ميده بزنه كنار. خلاصه دوتايی واميستن كنار اتوبان، يارو پياده ميشه، ميره جلو موتوريه، ميگه: آقا تو خدايی! من مخلصتم، فقط بگو چطور با اين موتور گازی كل مارو خوابوندی؟!

موتوريه با رنگ پريده، نفس زنان ميگه: والله ... داداش.... خدا پدرت رو بيامرزه واستادی... آخه ... كش شلوارم گير كرده به آينه بغلت.!!

نتیجه:

اگه می بینید بعضی ها در کمال بی استعدادی ، پیشرفت های قابل ملاحظه ایی دارند و در سطوح بالاي مديريتی ، اقتصادی و.... قراردارند ببینید کش تنبانشان به کجا گیر کرده!
+ نوشته شده در شنبه نهم آذر 1392ساعت 10:42 توسط وحید رحیمیان |


چرا ایرانیان حتی افغانی نیز نیستند!
حامد کرزی یک رستوراندار افغانی در امریکا بود. او هنگامی به مدیریت کلان افغانستان برگذیده شد که آن ملت بیش از بیست و پنج سال جنگ خانگی را در سراسر افغانستان فقیر و عقب مانده سپری میکردند اول روسها به نیابت از امریکا . و بعد خود استثمار امریکا با سپاه بن لادن و ملا عمر خود و بقیه ماجرا 
«CIA توانست با انتقال بیش از 60% مواد مخدر جهان تقریبا نیمی از منابع مالی لازم برای رشوه دادن به سران و بخش فاسد حزب کمونیست شوری نظیر گورباچف و تامین نصف دیگر آن از طریق ایران تحت عنوان سرمایه گذاری در بخش مسکن روسیه . نظامی را که خود به عنوان بدیل متضاد سرمایه داری دو قطبی ساخته بود را نابود و با تقسیم بزرگترین کشور دنیا به چند کشور. منافع مالی و بی انتهای جدیدی برای خود مهیا کند»...
واضح است که حامدکرزی یک دست نشانده است .اما 
چگونه حامد کرزی توانست با هیچ . و صرفا با وفاداری به ملیت و قومیت افغانها در بازه زمانی کمتر از ده سال ! افغانستان را کاملا به سامان و حتی قدرتمندتر 
از کشوری چون ایران با چند هزار سال ابهت و شکوه تاریخی نماید؟
هر افغانی « واحد پول افغانستان » = 30 توامان !
http://www.dailyafghanistan.com/national_detail.php?post_id=123006
انها نه نفت دارند . نه کارخانجات و نه معدن طلا و نه مس و ...انها هیچ ندارند . اما بر سر سرزمین خود و ملیت خود اتحاد دارند. بالاتر اینکه انها حداقل بین خود و برای هم میهنان خود صداقت دارند.
انها از زور شنیدن سرباز می زنند و متحدا بسوی ملتی نو برخواسته به پیش میروند. ایرانیان چه؟
ایرانیان از بام تا شام دروغ می گویند و دروغ میشنوند و به انچه که ندارند افتخار می کنند 
به قدرت اتمی خود. به پول های نفت از دست رفته خود. به شجاعت نداشته خود. به بیسوادی بی انتهای خود. به تقلید بی حد و حصر خود به هوش نداشته خود ...
انچه ما در 35 سال اخیر گسترش دادیم و به عنوان سپاه مشترک اسرائیل - امریکا بسط دادیم کسبه بودند. ما کاسبان و بازاریان را بطور سیستماتیک تولید . ثروتمند و راهی امریکا و دیگر کشور ها کردیم . انهم با ابزار تورم و گرانی مصنوعی امریکا با نام دین و از جیب فقیرترین مردم این کشور!
اولین قدم برای رهائی از استثمار حذف طبقه ای با نام کاسب در این کشور است

پاینده باد ایران

+ نوشته شده در چهارشنبه ششم آذر 1392ساعت 10:47 توسط وحید رحیمیان |

مطالب قدیمی‌تر